Skip to main content

Full text of "OK1DPX Sputnik"

See other formats


OK QIP INFO NUMBER 
CiSLO 88 JANUARY 
LEDEN 2013 BULLETIN of the OK QRP CLUB 

devoted to amateur radio, QRP construction and operation 

ZPRAVODAJ OK QRP KLUBU 

pro zajemce o amaterske radio, konstruovani a provoz QRP 
QRPP TX Sputnik 2013 with power supply, antenna switch QRPP/LP, 
keyer, paddle DPX-08 and key RM-Mini below, see page 16 QRPP TX Sputnik 2013 

Petr Prause, 0K1DPX, dpx@seznam.cz 

This QRPP TX was made for performing signal Sputnik, as sounded in 1957. Fitted with 
the original Soviet rod-tubes. The transmitter performs the temperature and pressure on 
the board, including the penetration of oscillator signal. It is interesting to heard the 
opposite reaction this "authentic" signal in the mode TM (telemetry). 

In addition, this TX makes regular QRPP transmitting on all HF bands. 

V lonskem race se ve svetove QRP komunite zvedla vlna zajmu o stavbu replik vysilace 
prvni umele druzice Zeme, ktera pod jmenem Sputnik v race 1957 obehla 1440x kolem 
Zeme. K 55. vyroci teto historicke udalosti se v fijnu 2012 uskutecnila jiz druha Sputnik 
Party, organizovana Michaelem, AA1TJ. Rada radioamateru -zdatnych QRP konstrukterii 
se opet zucastnila se svymi replikami. Tato aktivita indukuje novou vlnu zajmu o experi- 
mental™ QRPP vysilani na KV pasmech. 

Pro poteseni z konstruovani a taky proto, ze jsem byl zvedav, vzbudim-li na bandech 
trochu poprask, zhotovil jsem zde popsane zafizeni. Zapojeni vychazi z konstrukci, 
popsanych v [1], pfi'nasi vsak proti nim nekolik zmen a vylepseni. K terminu druhe Sputnik 
Party jsem vsak tento vysilac dokoncit nedokazal. Ukazalo se, ze jsem si vzal trochu moc 
velike sousto. Ostatni konstrukteri se spokojili se stavbou v pokusnem provedeni, coz Ize 
zvladnout behem jednoho vikendu. Mne vsak stavba tohoto rozsireneho zapojeni, konana 
ovsem soubezne s jinymi cinnostmi a taky s velkymi pfestavkami, trvala skoro tri mesice. 

X-talovy oscilator a PA 

jsou v zapojeni podle [1], s vyuzitim historickych tycinkovych elektronek (sterznevyje 
lampy). Proti puvodnimu zapojeni jsou elektronky 1P24B pouzity pro PA i oscilator. 

Telemetrie (TM) 

Vysilac napodobuje piivodni signal Sputnika [2]. Po prepnuti do rezimu TM bezi 
oscilator trvale a koncovy zesilovac je klicovan generatorem impulsu se stfidou 1:1, 
o delce impulsu kolem 0,3 s. Sifka impulsu odpovidala tlaku dusikove atmosfery uvnitr 
telesa Sputnika. Zmenu tlaku Ize pfedvadet pomalym otacenim potenciometru P1/P2. 

Vnitfni teplota ve Sputniku ovlivnovala v urcitych mezich vysilany kmitocet. Takze 
zmenu teploty Ize pfedvadet pomalym otacenim kondenzatoru C6. 

Generator impulsu jsem piivodne mel s IO 555. Nezdalo se mi to vsak dost stylove, 
takze kdyz jsem zjistil, ze existuji nepfimozhavene dvojite triody 6N16B (nejsou to vsak 
tycinkove, ale subminiaturni elektronky, cozje rozdil), takjsem to s nimi predelal. Chodilo 
to, jenze to bych pro ne musel privadet 6,3 V jako dalsi zhavici napeti. Proto jsem nakonec 
pouzil pentody 1Z29B, takze zhavici napeti je jednotne, 2,4 V. 

CW 

V rezimu CW se klicuje oscilator spolecne s koncovym stupnem. Z pristroje je pak 
bezny QRPP vysilac. 

Napajeni 

Pro zhaveni je vestaven stabilizator 2,4 V, napajeny z 10Vss extemiho zdroje. Odtud je 
napajeno i antenni rele a sloupcovy indikator vystupniho napeti. 

Pro anody je vestaven stabilizator 125 V, napajeny z 200Vss extemiho zdroje. 16 Zmena pasem 

Krystaly, ladici anodovy obvod a antenni clen jsou na vymennych destickach s koliky 
PLS-05R2, zasouvanych do dutinkovych list PS-05S (GES), umistenych na zakladni 
desce. Kombinace civek a kapacit u krystalu umoznuje pomerne velke rozladeni, 
pouzivam jej vsak jen v rozsahu nekolika kHz. 

Antenni obvody a pouzita antena 

Doladeni anodoveho obvodu a anteny, s cilem dosahnout minima odrazeneho vykonu 
a maxima vystupniho vykonu, je indikovano LED a sloupcovym indikatorem. 

K indikaci odrazeneho vykonu je zabudovan mustek SVSI (ScQRPion Visual SWR 
Indicator) podle N7VE [3]. Vysocesvitiva, bodova LED (D6) sviti od 5 uA. 

Pro vyladeni anteny je vestaven rezonancni tuner NRAT (Novel Resonant Antenna 
Tuner) podle W1FB [4]. Moje antena je dipol 2x 10 m ve vysce 6 m, prizpiisobitelny pro 
pasma 40 az 10 m. Dipol pro pasma 80 a 160 m instaluji pozdej 

TX 

ni | i 

x^ J -k u ™ ^rv^f^i 

-Afc^^ — 
QRPP TX Sputnik 

OK1DPX 2012 Mechanicke provedeni 

Pouzil jsem plastovou krabicku KM-60 pro jeji sikovne rozmery 160x140x60 mm. 
Univerzalni desticka s prokovenymi otvory typ 6 XB 005 74/B-O, o rozmerech 146x92 mm, 
se do ni pfesne vejde. 

Pro spojeni desky s prednim a zadnim panelem jsem si nechal vyrobit distancni 
sloupky 4x4x124 mm, se zavity M2,5. Zadna soucastka neni namontovana na spodnim, 
ani na hornfm dilu krabicky, takze po otevreni Ize zakladni desku s panely vyjmout 
a pracovat na ni pohodlne z obou stran. 

Zkusenosti z provozu 

Vysilac jsem testoval po dobu dvou tydnii na pasmech od 40 do 10 m. Pro poslech 
pouzivam IC-7000. Uskutecnil jsem radu zajimavych spojeni. Pfi spojeni kratce predvadim 
v rezimu TELEMETRIE, co miij TX umi. 17 Seznam soucastek Ks 


Cislo 


Hodnota 
Ks 


Cislo 


Hodnota 


2 


C1,2 


220n/250V 
1 


R7 


22k 


1 


C3 


1 0M/250V 
1 


R8 


150k 


X 


C4 


3-20p 
3 


R9, 10, 11 


50R/1W 


3 


C5, 7, 9 


10n/250V 
1 


R12 


240 R 


1 


C6 


13-73p 
1 


R13 


820R 


1 


C8 


8p/250V 
1 


R14 


82R 


4 


C10, 11, 12, 13 


1 0n/40V 
1 


R15 


8k 


3 


C14, 15, 16 


1 n/40V 
1 


P1,2 


2x 250k/N 


2 


C17, 18 


28-230p 
1 


P3 


470 R 
C19 


3-30p 
1 


P4 


25k 
C20 


1 M/25V 
8 


D1,2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 


1N7001 
C21 


1 0M/25V 
3 


D5, 7, 8 


1N4148 
C22 


1 00n/40V 
1 


D6 


LED min. 5 |jA 
C23 


1 00n/275V 
1 


101 


LM217 
C24 


1 00M/275V 
1 


I02 


TL783 
C25 


28-230p 
1 


IND1 


Mi-80 
R1 


38k 
2 


E1,2 


1Z29B 


2 


R2, 3 


560k 
2 


E3, 4 


1P24B 
R4 


10k 
1 


RE1 


230V/AC 
R5 


350k 
1 


RE2 


1 2V/DC 
R6 


82k 
X 


X 


QRP Navij 


8ci pfedpis pro 10 - 28 MHz 


L1 


2 |jH, toroid T68-6, 19 zav., 0,2 mm dia. 


L2 


Na L1 : 3 zav., 0,2 mm dia. Zacatky vinuti jsou oznaceny teckou. 


L3 


toroid FT37-43, 5 + 20 zav, 0,2 mm dia. 


L4 


0,63 mH, toroid T 68-6, 2 + 4 + 4 zav., 0,2 mm dia. 


L5 


20 |jH, miniaturni Pramenv 

[1] Radio Sputnik, OQI 84, str. 6 
[2] http://mentallandscape.com/S_Sputnik1 .htm 
[3] http://www.qrpkits.com/swrindicator.html 

[4] WIFB's QRP Notebook, p. 152: A Novel Resonant Antenna Tuner 
[5] Amaterska radiotechnika, dil I, J. Hozman: kap. Vypocet jednoducheho zesilovace tr. C, 

str. 260-264 
[6] K. Jordan: Jednoduche male vysilace, kap. Mereni a sefizovani vysilace, str. 29-32 
[7] K. A. Sulgin: Stavba amaterskych KV vysilacu, Riizne druhy nestability, str. 54 
[8] Drst'ak, Forejt, Sevcik: Radioamaterska pfirucka, Pomer L/C, str. 454-460 18 
Exchangeable x-tal plate, PA coil, antenna tuner coil 
Vymenna desticka s x-talem, a nod ova civka, civka antenniho tuneru 
QRPP TX Sputnik, fitted plate I osazena deska Obrazek QRPP TXu Sputnik s externim zdrojem, IC-7000jako prijimacem, pastickou DPX- 
08 a klicem RM-MINI je na I. strane obalky tohoto cisla OQI. 

Zapojeni externiho sit'oveho zdroje 10 Vss a 200 Vss bude otisteno v dalsim cisle OQI. 
Jeho soucasti je tez rucni antenni prepinac QRPP/LP a keyer. 

19